Terminvereinbarung Verlängerung Aufenthaltstitel Ukraine

Dienstleistung wählen

Mit dieser Terminvereinbarung können Sie Ihren Aufenthaltstitel nach § 24 AufenthG aufgrund des EU-Schutzstatus verlängern.

Verlängerung Ihres Aufenthaltstitels nach § 24 AufenthG

Sofern Sie im Besitz eines Aufenthaltstitels nach § 24 AufenthG sind, und dieser noch mindestens bis zum 1. Februar 2024 gültig ist, besteht dieser Aufenthaltstitel auch nach dem 4. März 2024 mit allen Auflagen und Nebenbestimmungen im Einzelfall fort.

Sie benötigen keinen neuen Aufenthaltstitel und keinen Termin zur Verlängerung.

Die Ukraine-Aufenthaltserlaubnis-Fortgeltungsverordnung verlängert die Aufenthaltstitel nach § 24 AufenthG bis zum 4. März 2025.

Weitere Informationen dazu sowie eine Bescheinigung zum Download als Bestätigung, dass Sie aufgrund der Ukraine-Aufenthaltserlaubnis-Fortgeltungsverordnung weiterhin im Besitz einer gültigen Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Aufenthaltsgesetz sind, finden Sie hier: Bescheinigung für Geflüchtete aus der Ukraine über die weitere Gültigkeit der Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Aufenthaltsgesetz.

Hinweis: Die Bescheinigung ist ein Unterstützungsangebot des Ausländeramtes Köln und gilt somit nur für Personen, die ihren Wohnsitz in Köln haben und dort angemeldet sind.

Sofern Sie nicht von der Verordnung erfasst werden und eine Verlängerung Ihres Aufenthaltstitels benötigen, wird darauf hingewiesen, dass hierfür eine Gebühr in Hohe von 93,- € bzw. bei Minderjährigen in Höhe von 46,50 Euro erhoben wird. Diese Gebühr muss nicht gezahlt werden, wenn Sie Leistungen beziehen. Bringen Sie in diesem Fall bitte einen aktuellen Leistungsbescheid als Nachweis zum Termin.

Wenn Sie ein*e Geflüchtete*r aus der Ukraine sind und noch keinen Aufenthaltstitel nach §24 AufenthG aufgrund des EU-Schutzstatus beantragt haben, nutzen Sie bitte die Terminvereinbarung Aufenthaltstitel §24: Terminvereinbarung für Geflüchtete aus der Ukraine

Wenn Sie kein*e Geflüchtete*r aus der Ukraine sind, buchen Sie bitte keinen Termin. Sollten Sie dennoch einen Termin buchen, werden Sie bei der Kontrolle am Tag selbst abgewiesen.Цим записом на прийом ви можете продовжити право на проживання згідно зі ст. 24 Закону про перебування іноземців (AufenthG) на основі статусу захисту ЄС.

Продовження дозволу на перебування після § 24 Закон про перебування

Якщо ви маєте дозвіл на проживання відповідно до § 24 Закон про перебування і вона все ще дійсна принаймні до 1 лютого 2024 року, ця посвідка на тимчасове проживання продовжуватиме діяти після 4 березня 2024 року з усіма умовами та додатковими положеннями в індивідуальних випадках.

Вам не потрібно отримувати нову посвідку на проживання або записуватися на прийом для її поновлення.

Постанова про продовження терміну дії посвідки на тимчасове проживання в Україні продовжує термін дії посвідки на тимчасове проживання відповідно до розділу 24 Закон про перебування до тих пір, поки 4 березня 2025 року.

Додаткову інформацію на цю тему, а також довідку, яку можна завантажити для підтвердження того, що в зв'язку з Постановою про продовження дії дозволу на проживання для України ви і надалі маєте дійсний дозвіл на проживання згідно зі ст. 24 Закону про перебування іноземців (AufenthG), ви знайдете тут: Довідка для біженців з України про продовження дії дозволу на проживання згідно зі ст. 24 Закону про перебування іноземців (AufenthG).

Вказівка:

свідоцтво - це пропозиція з надання підтримки з боку відомства у справах іноземних громадян Кельна, і тому дійсна тільки щодо осіб, які проживають у Кельні та зареєстровані там.

Якщо на вас не поширюється дія Постанови і вам необхідно продовжити термін дії посвідки на проживання, зверніть увагу, що стягується збір у розмірі 93 євро, для неповнолітніх 46,50 євро.

Цей збір не потрібно оплачувати, якщо ви отримуєте допомогу.

У цьому разі візьміть із собою на прийом поточне повідомлення про отримання допомоги в якості доказу.

Якщо ви є біженцем з України і ще не подали заяву на отримання посвідки на проживання згідно зі ст. 24 Закону про перебування іноземців (AufenthG) на підставі вашого статусу захисту в ЄС, будь ласка, запишіться на прийом для посвідки на проживання, ст. 24. Terminvereinbarung für Geflüchtete aus der Ukraine

Якщо ви не біженець з України, будь ласка, не записуйтесь на прийом. Якщо ви все ж таки запишетесь на прийом, вам буде відмовлено у прийомі в день прийому.

Этой записью на прием вы можете продлить вид на жительство согласно ст. 24 Закона о пребывании иностранных граждан (AufenthG) на основе статуса защиты ЕС.

Продовження дозволу на перебування після § 24 Закон про перебування

Якщо ви маєте дозвіл на проживання відповідно до § 24 Закон про перебування і вона все ще дійсна принаймні до 1 лютого 2024 року, ця посвідка на тимчасове проживання продовжуватиме діяти після 4 березня 2024 року з усіма умовами та додатковими положеннями в індивідуальних випадках.

Вам не потрібно отримувати нову посвідку на проживання або записуватися на прийом для її поновлення.

Постанова про продовження терміну дії посвідки на тимчасове проживання в Україні продовжує термін дії посвідки на тимчасове проживання відповідно до розділу 24 Закон про перебування до тих пір, поки 4 березня 2025 року.

Дополнительную информацию на эту тему, а также справку, которую вы можете скачать для подтверждения того, что в связи с Постановлением о продлении действия разрешения на проживание для Украины ваше разрешение на проживание сохраняет законную силу согласно ст. 24 Закона о пребывании иностранцев (AufenthG), вы найдете здесь: Справка для беженцев из Украины о продлении действия разрешения на проживание согласно ст. 24 Закона о пребывании иностранцев (AufenthG).

Примечание:

Данная справка служит предложением помощи со стороны Ведомства по делам иностранцев Кельна (Ausländeramt Köln) и поэтому действительна только для лиц, проживающих и зарегистрированных в Кельне.

Если вы не подпадаете под действие постановления и нуждаетесь в продлении разрешения на пребывание (Aufenthaltstitel), обратите внимание, что в этом случае взимается сбор в размере 93 евро или 46,50 евро для несовершеннолетних. Этот сбор не требуется оплачивать, если вы получаете пособия (Leistungen). В этом случае принесите с собой на прием в качестве доказательства действующее уведомление о назначении пособия (Leistungsbescheid).

Если вы являетесь беженцем из Украины и еще не подали заявление на получение вида на жительство согласно ст. 24 Закона о пребывании иностранных граждан (AufenthG) на основании вашего статуса защиты в ЕС, пожалуйста, запишитесь на прием для вида на жительство, ст. 24. Terminvereinbarung für Geflüchtete aus der Ukraine

Если вы не являетесь беженцем из Украины, пожалуйста, не записывайтесь на прием. Если вы все же запишетесь на прием, вам будет отказано в приеме в день приема.

Dienstleistung wählen

Ihre bisherigen Angaben

Dienstleistung

    Noch nicht ausgewählt

Standort
  • Ausländeramt
    Dillenburger Straße 56-66
    51105 Köln

Termindauer
Noch nicht ausgewählt